Thông tin văn bản
Văn bản số 2573/VP-NCPC ngày 16/04/2020 Sao gửi Quyết định số 838/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
Số ký hiệu: 2573/VP-NCPC Ngày ban hành: 16/04/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Quyết định số 838/QĐ-HĐPH ngày 14/4/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200427105243.zip