Thông tin văn bản
Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 06/09/2018 Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 2221/QĐ-UBND Ngày ban hành: 06/09/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 2221.pdf