Thông tin văn bản
Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 24/11/2010

Về việc Ban hành Quy chế tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Số ký hiệu: 34/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/11/2010
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Quy chế tự kiểm tra, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2011 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: QD_34.doc