Thông tin văn bản
Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sư nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 56/2015/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/11/2015
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sư nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 12 năm 2015 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 562015QDUBND2015.doc