Thông tin văn bản
Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 08/07/2019 phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung ứng phim X-quang, CT” cho Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng.
Số ký hiệu: 1474/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/07/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: phê duyệt chủ trương và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: “Cung ứng phim X-quang, CT” cho Trung tâm y tế huyện Trảng Bàng.
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 1474.qd.signed.pdf