Thông tin văn bản
Quyết định số 1044/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng trang thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
Số ký hiệu: 1044/QĐ-UBND Ngày ban hành: 09/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí thực hiện Dự án: Xây dựng trang thông tin điện tử quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh"
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1044.qd.PDF