Thông tin văn bản
Văn bản số 5427/VP-KTTC ngày 14/11/2017

Về việc :  tham gia đóng góp ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Số ký hiệu: 5427/VP-KTTC Ngày ban hành: 14/11/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc :  tham gia đóng góp ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 5427VPKTTC2017.rar