Thông tin văn bản
Văn bản số 9905/VP-KGVX ngày 02/11/2023 Sao gửi Nghị quyết số 75/2023/NĐ-CP
Số ký hiệu: 9905/VP-KGVX Ngày ban hành: 02/11/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị quyết số 75/2023/NĐ-CP
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20231120093930.zip