Thông tin văn bản
Báo cáo số 53/BC-UBND ngày 26/02/2021 Báo cáo tình hình rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội
Số ký hiệu: 53/BC-UBND Ngày ban hành: 26/02/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình rà soát, cập nhật thực trạng quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 53 bc. tinh hinh ra soat, cap nhat nguon luc csvc.signed.pdf