Thông tin văn bản
Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy xử lý chất thải Tây Ninh
Số ký hiệu: 2329/QĐ-UBND Ngày ban hành: 24/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nhà máy xử lý chất thải Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 2329.qd.signed.pdf