Thông tin văn bản
Văn bản số 3916/VP-KTTC ngày 28/08/2017

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Số ký hiệu: 3916/VP-KTTC Ngày ban hành: 28/08/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 3916VPKTTC2017.rar