Thông tin văn bản
Văn bản số 1899/VP-KT ngày 22/03/2022 Sao gửi Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
Số ký hiệu: 1899/VP-KT Ngày ban hành: 22/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 44/2021/TT-BGTVT
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220329085806.zip