Thông tin văn bản
Báo cáo số 151/BC-UBND ngày 02/05/2019 Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý 1 năm 2019
Số ký hiệu: 151/BC-UBND Ngày ban hành: 02/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài quý 1 năm 2019
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 151.bc.PDF