Thông tin văn bản
Quyết định số 1819/QĐ-UBND ngày 23/08/2019 Thu hồi 1.102,6 m2 đất (Diện tích đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Hội Y học cổ truyền huyện Bến Cầu
Số ký hiệu: 1819/QĐ-UBND Ngày ban hành: 23/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thu hồi 1.102,6 m2 đất (Diện tích đo đạc theo hiện trạng sử dụng đất) tại Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thuộc quyền sử dụng đất của Hội Y học cổ truyền huyện Bến Cầu
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 1819.qd.signed.pdf