Thông tin văn bản
Báo cáo số 157/BC-UBND ngày 06/05/2019 157/BC-UBND
Số ký hiệu: 157/BC-UBND Ngày ban hành: 06/05/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: 157/BC-UBND
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 157.bc.PDF