Thông tin văn bản
Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 17/01/2011

Về một số chủ trương, giải pháp điều hành phát triển  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.

Số ký hiệu: 02/2011/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/01/2011
Cơ quan ban hành: UBND H. DMC Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về một số chủ trương, giải pháp điều hành phát triển  kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2011.

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 02 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: QD02__2011_Duong Minh Chau.doc