Thông tin văn bản
Văn bản số 1415/VP-NC ngày 08/03/2021 Sao gửi Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu: 1415/VP-NC Ngày ban hành: 08/03/2021
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20210308105903.zip