Thông tin văn bản
Văn bản số 7510/VP-KGVX ngày 05/10/2022 sao gửi Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Số ký hiệu: 7510/VP-KGVX Ngày ban hành: 05/10/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20221007154130.zip