Thông tin văn bản
Văn bản số 4971/VP-KTTC ngày 12/09/2018 Về việc : triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg
Số ký hiệu: 4971/VP-KTTC Ngày ban hành: 12/09/2018
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Về việc : triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 4971.rar