Thông tin văn bản
Công văn số 1323/UBND-VHXH ngày 26/06/2019 Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT
Số ký hiệu: 1323/UBND-VHXH Ngày ban hành: 26/06/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Công văn
Trích yếu: Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 1323.ub.signed.pdf