Thông tin văn bản
Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

Về mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Số ký hiệu: 49/2011/NQ-HĐND Ngày ban hành: 09/12/2011
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về mức hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2011 Người ký:
Đính kèm: NQ_49.doc