Thông tin văn bản
Văn bản số 6032/VP-KGVX ngày 18/12/2017

Về việc : (CKS). SGVB Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Số ký hiệu: 6032/VP-KGVX Ngày ban hành: 18/12/2017
Cơ quan ban hành: Văn phòng ĐĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu:

Về việc : (CKS). SGVB Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6032VPKGVX2017.rar