Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 21/03/2018

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Số ký hiệu: 05/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/03/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 01+03 năm 2018 Người ký: Trần Văn Chiến
Đính kèm: 052018QDUBND2018.qd.pdf