Thông tin văn bản
Văn bản số 7858/VP-NC ngày 03/09/2023 Sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ
Số ký hiệu: 7858/VP-NC Ngày ban hành: 03/09/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội vụ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230918093758.zip