Thông tin văn bản
Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 11/01/2019 phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Số ký hiệu: 01/CT-UBND Ngày ban hành: 11/01/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Chỉ thị
Trích yếu: phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 01.CT.PDF