Thông tin văn bản
Văn bản số 2636/VP-KT ngày 29/03/2023 Sao gửi Công văn số 1715/BNN-TCKL
Số ký hiệu: 2636/VP-KT Ngày ban hành: 29/03/2023
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Công văn số 1715/BNN-TCKL
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20230330135749.zip