Thông tin văn bản
Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 21/08/2019 Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 33/2019/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng hành chính công trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Cải cách hành chính Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 08 năm 2019 Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 33.QD..signed.pdf