Thông tin văn bản
Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 17/07/2013

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ thù lao đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội Người mù trên địa bàn tỉnh

Số ký hiệu: 32/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 17/07/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND Về việc Quy định chế độ thù lao đối với chức danh lãnh đạo chuyên trách Hội Người mù trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 322013QDUBND2013.doc