Thông tin văn bản
Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 18/03/2021 Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 05/2021/QĐ-UBND Ngày ban hành: 18/03/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định giá dịch vụ tối đa sử dụng phà trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 03 năm 2021 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 05 QPPL.signed.pdf