Thông tin văn bản
Văn bản số 8127/VP-KTTC ngày 24/12/2019 sao gửi Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính
Số ký hiệu: 8127/VP-KTTC Ngày ban hành: 24/12/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Thông tư số 86/2019/TT-BTC ngày 03/12/2019 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200107143520.zip