Thông tin văn bản
Báo cáo số 386/BC-UBND ngày 24/10/2019 Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh v/v Về tình hình thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 386/BC-UBND Ngày ban hành: 24/10/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Thường trực HĐND tỉnh v/v Về tình hình thực hiện Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 386.bc.signed.pdf