Thông tin văn bản
Văn bản số 1380/VP-KT ngày 04/03/2022 Sao gửi Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập quy hoạch thuộc quy hoạch quốc gia: kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới
Số ký hiệu: 1380/VP-KT Ngày ban hành: 04/03/2022
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập quy hoạch thuộc quy hoạch quốc gia: kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20220305084629.zip