Thông tin văn bản
Văn bản số 943/VP-KGVX ngày 31/01/2024 sao gửi Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Số ký hiệu: 943/VP-KGVX Ngày ban hành: 31/01/2024
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 26/01/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt sách giáo khoa các môn học, hoạt động giáo dục lớp 5 sách giáo khoa các môn Ngoại ngữ 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20240205143221.zip