Thông tin văn bản
Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 17/11/2020 Tình hình phát triển các Khu công nghiệp có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 412/BC-UBND Ngày ban hành: 17/11/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Tình hình phát triển các Khu công nghiệp có các dự án đầu tư trong ngành công nghiệp điện tử trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 412 bc.signed.pdf