Thông tin văn bản
Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 08/09/2014

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 43/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 08/09/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất  trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 432014QDUBND2014.doc