Thông tin văn bản
Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Diễn tập Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2018
Số ký hiệu: 2449/QĐ-UBND Ngày ban hành: 01/10/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Diễn tập Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2018
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Phạm Văn Tân
Đính kèm: 2449.PDF