Thông tin văn bản
Văn bản số 5338/VP-QTTV ngày 29/07/2020 sao gửi Công văn số 974/TTg-NN ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu: 5338/VP-QTTV Ngày ban hành: 29/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Công văn số 974/TTg-NN ngày 24/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200730143503.zip