Thông tin văn bản
Văn bản số 8427/VP-KTTC ngày 11/11/2020 sao gửi Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương.
Số ký hiệu: 8427/VP-KTTC Ngày ban hành: 11/11/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi Quyết định số 2864/QĐ-BCT ngày 09/11/2020 của Bộ Công Thương.
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20201113091854.zip