Thông tin văn bản
Văn bản số 6460/VP-VHXH ngày 17/10/2019 Sao gửi Văn bản (Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL)
Số ký hiệu: 6460/VP-VHXH Ngày ban hành: 17/10/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi Văn bản (Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL)
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 6460VP-VHXH.rar