Thông tin văn bản
Báo cáo số 288/BC-UBND ngày 15/08/2019 Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Số ký hiệu: 288/BC-UBND Ngày ban hành: 15/08/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Báo cáo
Trích yếu: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 288.bc.signed.pdf