Thông tin văn bản
Văn bản số 6560/VP-VHXH ngày 22/10/2019 sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Số ký hiệu: 6560/VP-VHXH Ngày ban hành: 22/10/2019
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: sao gửi văn bản: Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản sao gửi
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20191107163724.zip