Thông tin văn bản
Kế hoạch số 1296/KH-UBND ngày 29/04/2021 Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 1296/KH-UBND Ngày ban hành: 29/04/2021
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Kế hoạch
Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Khoa giáo Văn xã Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Đính kèm: 1296 ub. kh thuc hien cong tac giam ngheo.signed.pdf