Thông tin văn bản
Quyết định số 788/QĐ-UBND ngày 03/04/2019 Hỗ trợ gáo học kỳ II năm 2018-2019 cho học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu: 788/QĐ-UBND Ngày ban hành: 03/04/2019
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Hỗ trợ gáo học kỳ II năm 2018-2019 cho học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực: Văn hóa Xã hội Thuộc danh mục: Văn bản chỉ đạo điều hành
Số Công báo: Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Đính kèm: 788.qd.PDF