Thông tin văn bản
Quyết định số 61/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013

Về việc Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 61/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/12/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Về việc Ban hành Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 17 năm 2013 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 612013QDUBND2013.doc