Thông tin văn bản
Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 Quyết định Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 40/2020/QĐ-UBND Ngày ban hành: 13/10/2020
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Quyết định Quy định khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh tế Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 10 năm 2020 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 40 QPPL.signed.pdf