Thông tin văn bản
Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 15/05/2014

Về việc đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh .

 

Số ký hiệu: 04/2014/NQ-HĐND Ngày ban hành: 15/05/2014
Cơ quan ban hành: HĐND Tỉnh Thể loại: Nghị quyết
Trích yếu:

Về việc đặt tên đường, tên cầu và công viên trên địa bàn thành phố Tây Ninh .

 

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: số 03 năm 2014 Người ký:
Đính kèm: 042014NQHDND2014.doc