Thông tin văn bản
Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014

V/v sửa đổi Điều 5 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Số ký hiệu: 63/2014/QĐ-UBND Ngày ban hành: 21/11/2014
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

V/v sửa đổi Điều 5 Quy định về tổ chức, chế độ chính sách và trang bị đối với lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND, ngày 19/01/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 15 năm 2014 Người ký: Trần Lưu Quang
Đính kèm: 632014QDUBND2014.doc