Thông tin văn bản
Văn bản số 5415/VP-VHXH ngày 31/07/2020 Sao gửi văn bản: Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Số ký hiệu: 5415/VP-VHXH Ngày ban hành: 31/07/2020
Cơ quan ban hành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thể loại: Văn bản
Trích yếu: Sao gửi văn bản: Nghị định số 88/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thị hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản truyền đạt ý kiến
Số Công báo: Người ký:
Đính kèm: 20200803092514.zip