Thông tin văn bản
Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 20/06/2013

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của UBND tỉnh

Số ký hiệu: 27/2013/QĐ-UBND Ngày ban hành: 20/06/2013
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu:

Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của UBND tỉnh

Lĩnh vực: Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 09 năm 2013 Người ký:
Đính kèm: 272013QDUBND2013.doc