Thông tin văn bản
Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/05/2018 Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số ký hiệu: 17/2018/QĐ-UBND Ngày ban hành: 16/05/2018
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Thể loại: Quyết định
Trích yếu: Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường Thuộc danh mục: Văn bản Công báo
Số Công báo: Số 05 năm 2018 Người ký: Dương Văn Thắng
Đính kèm: 17.QD.pdf